Home

Welkom op de website van Buurtpreventie Poeldijk.  

Buurtpreventie Poeldijk is een enthousiast team dat streeft naar veilige  en leefbare wijken in Poeldijk. Het is een groep vrijwilligers die een mooie afspiegeling is van de inwoners van Poeldijk; jong, ouder, man, vrouw; echter Poeldijkers en nieuwkomers in Poeldijk.

Buurtpreventie Poeldijk is er voor U