Vrijwilliger

De vrijwilliger van de buurtpreventie heeft dezelfde bevoegdheden als ieder andere burger, bijv. door overlastveroorzakers aan te spreken en de politie in te lichten. AI met al heeft de buurtpreventie een nuttige functie en kan het bijdragen tot een prettige leefomgeving. De ervaring is dat deelname aan buurtpreventie een minimale belasting is met een positief resultaat. De buurtpreventieteams hebben de beschikking over eigen materialen zoals jassen, zaklampen. Deelnemers aan de buurtpreventie worden gevraagd om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. De kosten hiervan worden vergoed door de vereniging.

Hoeveel tijd kost het?

Afhankelijk van je motivatie en inzet verwachten we dat je minimaal 1 uurtje per week beschikbaar bent om een surveillance te lopen. Uiteraard zijn gemeente en politie ook betrokken en mag je van hen de nodige steun verwachten. Als buurtprevent werk je in een team. Naast het werk zijn er ook leer-en gezelligheid bijeenkomsten. Denk bijv. aan een cursus weerbaarheid, maar ook een jaarlijks feestje of uitje ontbreekt niet. Zo´n 4 keer per jaar komen we bij elkaar om te overleggen en zaken met elkaar te bespreken.

Buurtpreventie Poeldijk is er voor U